Artikel

Wolvenvervolging

Barbarij op nutteloze wilde dieren: niet in de donkere Middeleeuwen maar in het verlichte 2009

Vevolging van een gevangen wilde wolf

Dit bericht is op 23-05-2009 geplaatst


Kijk, zo vergaat het met onkruid en nutteloze enge dieren uit de natuur. Je spuit ze plat of roeit ze uit. Denk niet dat wij hier te lande een haar beter zijn!

Nog maar enkele jaren geleden waren in ons land 'gevechten' tussen honden en dassen nog heel gewoon en nauwelijks verschillend met wat hierna komen gaat. Wij zullen u verdere opsommingen besparen, maar waarschuwen voor de barbaarse beelden op de hieronder geplaatste link.

Het is een video-opname - zo zijn de heren ook wel weer, om hun moedige daad vast te leggen - waar honden op een uit het wild gevangen en aan een achterpoot aangebonden wolf worden losgelaten. We mogen hopen dat de verantwoordelijken later in het paradijs, waar zij zichzelf uiteraard de hoogste plaats hebben toegemeten, gevierendeeld zullen worden.


De video is zware kost en volkomen ongeschikt voor kinderen en mensen met een zwakke maag!!!