Artikel

Urwald Baumweg


Urwald Baumweg is een tegenwoordig strikt beschermd bosreservaat in West-Duitsland, ongeveer 90 kilometer ten oosten van Emmen. Het reservaat ligt tussen Ahlhorn en Cloppenburg en is ruim 10ha groot.


Door: Hans van der Lans

Dit artikel is een fragment uit: „Interessante bossen in Nederland en oerwoudresten van Europa (1978).
Dit artikel is op 05-02-2011 geplaatst

Wintereiken-beuken-hulstbos
Urwald Baumweg is een laaglandbos en staat op lemig zand. Het is een rest van een vroeger algemeen voorkomend uitgestrekt beweid bos, het zogeheten Hudewald, waar men ook kapte, plaggen stak, strooisel roofde, etcetera. De beuk werd er teruggehouden, wintereik en haagbeuk bevorderd.

Het bos wordt nu ‚geconserveerd’, dat wil zeggen dat men de successie naar beukenbos stopt door kap. Oude rechte stammen worden er nog steeds verwijderd. Verder blijft al het hout liggen.
Foto © Stichting Kritisch Bosbeheer

De storm van 1972 heeft er veel bomen ontworteld en afgebroken zodat het bos nu vrij open is en een ijle indruk maakt en adelaarsvaren facies vormt. Het productiebos rondom het reservaat is echter door deze stormen volledig vernietigd. Er is een massale verjonging van haagbeuk, beuk en wintereik gaande, maar door de hoge wilddruk ten behoeve van de jacht, worden de jonge planten telkens opnieuw opgegeten. Jonge bomen komen er dan ook weinig voor. Behalve de soorten van arme bossen komen er ook nog eutrafente soorten voor (voedselrijk milieu verkiezend), zoals rivinus viooltje, bosgierstgras, klimop, zevenster, lelietje van dalen, vrouwtjesvaren, grootbloemmuur, knopig helmkruid, bosanemoon, nagelkruid, guldenroede, lathyrus, sleedoorn en drienerfmuur.

Bron
Lans, H.E. van der (1978): Interessante bossen in Nederland en oerwoudresten van Europa: een beknopte beschrijving. Landelijke Werkgroep Kritisch Bosbeheer. Ede. Bladzijden: 14.
Foto © Stichting Kritisch Bosbeheer